Borçlar hukuku, kişiler arasındaki borç ilişkilerini düzenleyen, özel hukukun bir bölümüdür. Borçlar hukuku borç ilişkisinin doğumunu, hükümlerini, türlerini ve sona ermesini inceler.