Gayrimenkul Hukuku, taşınmaz mallara ilişkin tüm işlemleri kapsar.

Burcu Yılmaz Sayılgan Hukuk Bürosu gayrimenkul işlemlerinin her türlü aşamasında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Gayrimenkul avukatı Burcu Yılmaz Sayılgan’ın  verdiği hizmetler,  tapu iptali ve tescil davaları  dahil gayrimenkul üzerindeki hukuka aykırı, usulsüz olan tüm sorunların  çözümünü kapsamaktadır.