Borçlarını zamanında ve rızaları ile yerine getirmeyen borçlulara karşı; alacaklıların, devlet kuvvetinin yardımı ile alacaklarına nasıl kavuşacağını düzenleyen hukuk dalına icra ve iflas hukuku denir.

Burcu Yılmaz Sayılgan Hukuk Bürosu, icra avukatı olarak, alacak tahsilihaciz, satış ve alacak takibi ve bu konulardaki davaların açılması ve takibi konularında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.