İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır.

Burcu Yılmaz Sayılgan Hukuk Bürosu, devlet veya idari kurumlar ile kişi ve şirketler arasında oluşan ihtilaflarda, idare hukuku avukatı olarak avukatlık hizmeti vermektedir.