İş hukuku işçi ve işveren arasındaki ilişkileri, hak ve görevleri tanzim eden, işyeri ile ilgili hükümleri düzenleyen hukuk dalıdır. Sosyal Güvenlik Hukuku ise sosyal güvenlik sistemi ile ilgili kurallar bütünüdür.

Burcu Yılmaz Sayılgan Hukuk Bürosu, iş hukuku avukatı olarak işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması konularında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.