Bir gerçek kişinin ölümünden sonra para ile ölçülebilen tüm hak ve borçlarının kimlere ve nasıl intikal edileceğini düzenleyen hukuk dalıdır.

Miras avukatı Burcu Yılmaz Sayılgan, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi,  mirasın reddi, miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar.