Ticaret hukuku, kişilerin “ticari” nitelikteki ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarının bütünüdür. Ticaret hukuku, borçlar hukuku ile çok yakından ilişkilidir. Borçlar hukuku kişilerin ticari nitelikte olmayan borç ilişkilerini düzenlediği halde, ticaret hukuku aynı ilişkilerin “ticarî” nitelikte olanlarını düzenler.

Burcu Yılmaz Sayılgan Hukuk Bürosu, ticaret hukuku avukatı olarak, Türk ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları ve her türlü ticari sözleşme ve hukuki ilişki konusunda danışmanlık ve dava hizmeti vermektedir.