Yabancılar hukuku, bir ülkede yaşayan ve o ülkenin vatandaşı olmaması nedeniyle bir takım haklardan faydalanamayan kişilerin tabi olduğu hukuk sistemidir. Konusu, yabancı gerçek ve tüzel kişilerdir.

Burcu Yılmaz Sayılgan Hukuk Bürosu, Türkiye’de yabancıların her türlü hukuki ilişkisi konusunda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.